Telerau ac Amodau

Er mwyn galluogi Miri Mawr i barhau i ddarparu’r gofal gorau posib, mae angen i rieni gydymffurfio â’r Telerau ac Amodau canlynol.

  • Wedi ichi gael cynnig lle yn swyddogol ym Miri Mawr gan y Rheolwraig, anfonir Ffurflen Gofrestru atoch a dylech ei dychwelyd yn syth atom gyda blaendal, a ad-delir pan fydd eich plentyn yn cychwyn yn y feithrinfa. Bydd dychwelyd y Ffurflen Gofrestru yn syth yn cadarnhau lle i’ch plentyn.
  • Rhaid ichi nodi dyddiad (os ydych chi’n ei wybod) a’r mis y bydd eich plentyn yn cychwyn ym Miri Mawr. Anfonebir chi o’r dyddiad a nodir ar y Ffurflen Gofrestru, a lofnodir gan y rhieni.
  • Nodwch unrhyw newidiaidau manylion yn y Ffurflen Gofrestru e.e. rhifau ffôn.
  • Anfonebir rhieni yn fisol ac rydym yn derbyn Talebau Plant. Bydd methiant i dalu ffioedd yn arwain at derfynu’r cytundeb.
  • Telir ffioedd drwy’r flwyddyn ac eithrio Gwyliau Banc a phan mae’r feithrinfa ar gau yn ystod cyfnod y Nadolig.
  • Rhoddir Llawlyfr i rieni cyn i’w plentyn gychwyn ym Miri Mawr. Mae’r llawlyfr yn cynnwys gwybodaeth amrywiol ynghyd â pholisiau’r feithrinfa. Rhaid eu darllen a llofnodi eich bod wedi darllen yr uchod ac yna dychwelyd y ffurflenni priodol i’r feithrinfa. Rydym yn cadw’r holl gofnodion yn gyfrinachol.

Termau ac Amodau llawn ar gael o Miri Mawr.